Musik i konsten

Bildkatalogen vid Musik- och teaterbiblioteket dokumenterar olika slags konstverk med musikmotiv som finns i svenska museer, arkiv, bibliotek och andra institutioner. Katalogkorten innehåller foton av konstverken. Större studiekopior finns också. Katalogen är en del av ett internationellt musikikonografiskt projekt.

Konstverk som innehåller information om musikaliska förhållanden, är en viktig källa till kunskap om musik och musikhistoria från tider där annat källmaterial förekommer sparsamt. Konstverken kan - rätt tolkade – informera om vilka musikinstrument som fanns, hur de såg ut och vilken symbolisk innebörd de hade. Man kan också få svar på frågor om uppförandepraxis: hur ensembler var beskaffade, hur stora de var, vilka sociala förhållanden som rådde i musiklivet etc.

På 1970-talet tog den amerikanske musikforskaren Barry Brook initiativ till en världsomspännande inventering och katalogisering av allt musikikonografiskt material. Därmed uppstod RIdIM, Répertoire international d´iconographie musicale. Själva arbetet har gjorts av nationella kommittéer. Den svenska kommittén, som är knuten till Musik- och teaterbiblioteket, har som målsättning att kartlägga, katalogisera och tillgängliggöra musikikonografiskt material i Sverige. Materialet består av kalkmålningar, oljemålningar, akvareller, teckningar, skulpturer etc., kort sagt all konst som på något sätt ger information om musik och musikliv - i princip från forntiden till idag.

Kommittén har byggt upp en katalog och en reproduktionssamling med svartvita fotokopior, men även en hel del diapositiv. Tonvikten ligger vid äldre konst – från medeltid och framåt – och omfattar mycket olikartade motivtyper, från änglakonserter, musicerande djur och demoner i medeltida kyrkmålningar till instrumentframställningar och musikmiljöer på oljemålningar och gravyrer från 1600- och 1700-talen, scenbilder och rollporträtt, folkmusikmiljöer, bonader från 1700- och 1800-talen med såväl världsliga som religiösa musikmotiv. Vi har också en stor samling ritningar till orgelfasader och en samling musikerporträtt.

Biblioteket har gett ut två böcker med musikmotiv i kalkmålningar och i bonadsmålningar, se webbplatsen för mer information. Det finns också flera artiklar om musikikonografi att läsa i vår onlinetidskrift Dokumenterat.