Index till Kungliga Musikaliska Akademiens Protokoll 1771–1971

Denna databas utgör ett index till Kungliga musikaliska akademiens protokoll från Akademiens bildande 1771 fram till och med 1971. Indexeringsarbetet bekostades med ett anslag från Ingvar Anderssons fond vid Riksarkivet. Ursprungligen projekterades ett index över perioden fram till och med 1941, då Akademiens undervisning ombildades till den nuvarande Musikhögskolan, men täckningsperioden utökades efter hand till att omfatta tiden intill 1971 (projektets arbetsförlopp finns sammanfattat i Johan Bengtssons "Index till Musikaliska akademiens protokoll 1771–1941", Bidrag till Kungl. Musikaliska akademiens historia VI (Stockholm, 2001), med förord av dåvarande forskningssekreterare Henrik Karlsson).

Vid frågor rörande databasens användning och innehåll, eller för att beställa fram protokollen, kontakta Sebastian Lindblom, sebastian.lindblom@musikverket.se.

The present database constitutes an index to the minutes of the Swedish Royal Academy of Music and covers the period from the establishment of the Academy in 1771 up to 1971. The index project was funded by a grant from the Ingvar Andersson foundation at the National Archives of Sweden. Initially, the prospect included an index covering the period up to 1941, at which point the Academy tuition had by reorganisation been converted to the present Conservatoire of music. Eventually, the time-span was expanded to include minutes up to 1971 (the course of events in the project is summarised in Johan Bengtsson's "Index till Musikaliska akademiens protokoll 1771-1941", Bidrag till Kungl. Musikaliska akademiens historia VI (Stockholm, 2001), with a preface of the then research director Henrik Karlsson).

Inquiries concerning the use and contents of the database should be addressed to Sebastian Lindblom, sebastian.lindblom@musikverket.se

Fritextsökning:

Om din sökning resulterar i en träfflista kan du klicka på träffnumret för att visa mer om protokollet.

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.